کلدانی ایران رودخانه سیل کن گلابدره وقوع سیل

کلدانی: ایران رودخانه سیل کن گلابدره وقوع سیل دربند تجریش

گت بلاگز اخبار اجتماعی آب براي همه مباح جز براي اصفهان

درست هم وقت با روزهايي كه كنفرانسي براي تدوين ديپلماسي آبي ايران در آن سوي مرزها برگزار شد، كشاورزان ورزنه ‎اي در اعتراض به نبود تخصيص حقابه هاي قانوني خود تجم

آب براي همه مباح جز براي اصفهان

آب براي همه مباح جز براي اصفهان

عبارات مهم : منابع

درست هم وقت با روزهايي كه كنفرانسي براي تدوين ديپلماسي آبي ايران در آن سوي مرزها برگزار شد، كشاورزان ورزنه ‎اي در اعتراض به نبود تخصيص حقابه هاي قانوني خود تجمع كردند. اين اعتراضات نشان مي دهد كه در داخل كشور فضاي مناسبي براي گفت وگو بر سر آب ايجاد نشده است و در تقسيم آب منابع داخلي، ديپلماسي مناسبي را در پيش نگرفته ايم.

نبود گفت وگو بر سر آب و سياست هاي احتمالا نادرست گذشته، ايران امروز را به جايي كشانده كه كشاورزان خسته از ضعف هاي مديريتي كه در روزهاي گذشته با اعتراضات آرام خود پاسخي از سوي مسئولان دريافت نكردند، روز جمعه در كنار خط لوله انتقال آب اصفهان به يزد تجمع كردند. اين تجمع با حضور مأموران نيروي انتظامي، (تا لحظه تنظيم اين گزارش)، بدون آسيب به تأسيسات و افراد پايان يافت ولی تجمعاتي از اين دست، نشان دهنده گسترش يافتن جدال آب در مرزهاي داخلي ايران است.

آب براي همه مباح جز براي اصفهان

کشاورزان ورزنه و شرق اصفهان از روز جمعه ٢٧ بهمن ماه در اعتراض به عدم تخصیص حقابه قانونی خود با گذاشتن تراکتورهایشان در ابتدای ورودی شهر اعتراضات مسالمت آمیز صنفی خود را شروع کردند. اين كشاورزان كه با عدم پاسخگويي مسئولان مواجه شدند، چند روز پيش تراكتورهاي خود را رها كرده و داخل شهر ورزنه با شعار «مرگ بر كشاورز»، «درود بر ستمگر» سعي كردند صداي خود را به گوش مسئولان برسانند و بعد از پايان راهپيمايي، مجددا به محل اصلي تجمع خود در ورودي شهر برگشتند. ولی روز جمعه آنها تجمع خود را به كنار خط انتقال آب اصفهان به يزد انتقال یافته كردند.

اين تجمع با مداخله نيروي انتظامي به پايان رسيد. در جريان درگيري كشاورزان شرق اصفهان، در سال ٩١، اين خط لوله تخريب شد و آبرساني به شهر يزد با اختلال مواجه شده است بود. در آن سال اعتراضات كشاورزان به آشوب تبديل شد. سابقه درگيري در حوضه زاينده رود فقط به شكسته شدن لوله انتقال آب اصفهان به يزد خلاصه نمي شود. درگيري كشاورزان بر سر پروژه انتقال آب بن-بروجن كه آب را از يك بخش از استان چهارمحال وبختياري به سمت ديگري از اين استان براي تأمين نيازهاي صنعت فولاد انتقال یافته مي كرد نيز در تيرماه سال ٩٥، منجر به كشته شدن يك نفر شد.

درست هم وقت با روزهايي كه كنفرانسي براي تدوين ديپلماسي آبي ايران در آن سوي مرزها برگزار شد، كشاورزان ورزنه ‎اي در اعتراض به نبود تخصيص حقابه هاي قانوني خود تجم

حال بار ديگر كشاورزان اصفهاني كه دل خوش به مصوبات ٩ماده ‎ای شورای عالی آب و اميدوار بودند با تشكيل كميته مديريت به هم پيوسته حوضه آبريز زاينده رود، بخشي از مشكلاتشان حل شود، كارد به استخوانشان رسيده و به اعتراضات مدني مسالمت آميز روي آورده اند. محمد صادقي دبير منزل كشاورز استان اصفهان در گفت وگو با «شرق» راجع به دليل اين اعتراضات بيان مي كند: ١٤ سال است كه آب اصفهان شرایط خوبی ندارد. بخشي از آب اصفهان به استان هاي هم جوار انتقال یافته شده است و بخش ديگري هم در داخل استان جابه جا شده است است در حالي كه اين انتقال ها مشروط به اجراي طرح تونل كوهرنگ سه بود. ما مخالف نيستيم آب به بقيه نقاط برود ولی موقعي اين انتقال بايد انجام شود كه تعهدات اوليه دولت هم اجرائي شده است باشد. او اضافه مي كند: حدود ١٠ سال است كه حقابه كشاورزان در حال كاهش هست. سطح زير كشت ما كم شده است است.

هر سال مقداري از حقابه ما را كم كرده اند. سال گذشته حدودا ٤٠ درصد حقابه را به كشاورزان تخصيص دادند. امسال اصلا يك درصد هم آب ندادند. فقط وعده داده شده است كه اگر بارندگي باشد، سال آينده آب به كشاورزان مي دهيم. در صورت تخصيص آب در سال آينده، برداشت محصول و كسب درآمد به سال ٩٨ موكول مي شود. بايد براي دولتمردان و نمايندگان اصفهان همچنين ضعف مديريتي كه ما را به اين روز انداخته هست، تأسف خورد. به گفته دبير منزل كشاورز اصفهان عمده كشت در شرق اين استان، مربوط به غلات است.

آب براي همه مباح جز براي اصفهان

آب براي همه مباح جز براي اصفهان

در حالي كه مردم چهارمحال وبختياري به عنوان ساكنان بالادست زاينده رود به اجراي تونل كوهرنگ سه معترض هستند، مردم خوزستان هم با انتقال آب سرشاخه هاي كارون به اصفهان مشكل دارند، در شهر اصفهان هم بارگذاري هاي جديد براي پروژه هاي آب بر ادامه دارد و اين استان يك منطقه مهاجرپذير است و با رشد جمعيت مواجه هست، صادقي به عنوان نماينده كشاورزان، رسانه ها را مقصر مشكلات اين قشر مي داند زيرا اعتقاد است كه رسانه ها واقعيت ها را فاش نكرده اند.

او مي گويد: از استان ما آب خارج و به كرمان انتقال یافته مي شود ولی مصرف اين آب براي خود استان اصفهان جایز نیست. آب سميرم و فريدونشهر كه به حوضه كارون مي رود، با تصميم دولت به كرمان انتقال یافته مي شود. براي همين آب كه در ١٥٠كيلومتري اصفهان موجود هست، برنامه ريخته مي شود كه به كرمان برود ولی خودمان تشنه آب هستيم.

درست هم وقت با روزهايي كه كنفرانسي براي تدوين ديپلماسي آبي ايران در آن سوي مرزها برگزار شد، كشاورزان ورزنه ‎اي در اعتراض به نبود تخصيص حقابه هاي قانوني خود تجم

دبير منزل كشاورز اصفهان راجع به پرداخت غرامت خشك سالي به كشاورزان عنوان مي كند: مبالغ تخصيص يافته تحت عنوان بيمه خشك سالي خيلي كم هست. صندوق هاي خيريه هم بيشتر از اينها به اعضاي خود پول مي دهند. مديريت نادرست ما را به اين روز انداخته هست. كشاورز ما كه خمس و زكات بده بود، امروز بايد چشمش به دست ديگران باشد. اين وضعيت تأسف بار است.

او تأكيد مي كند: ما در اصفهان كم بارشي داريم، ولي خشك سالي نداريم. خدا صددرصد نعمت هاي خود را روي ما قطع نكرده، ولی از خرداد تاكنون قطره اي آب به زاينده رود وارد نشده هست. ما نامه نگاري زيادي كرديم و چندين بار به مسئولان ابراز كرديم. مسئولان درك ندارند كه اگر خودشان دو تا سه ماه حقوق نگيرند، جلوي خانواده چه مي كنند. در اين كشور، بالاترين بی توجهی را به قشر پاك اين جامعه مي كنيم، ولی كسي صدايش درنمي آيد. آبي را كه قرار است به كشاورزان شرق اصفهان بدهند، محصولش در سال ٩٨ برداشت مي شود.

آب براي همه مباح جز براي اصفهان

كشاورزان منطقه در اين دو سال چه كار بايد بكنند؟ صادقي راجع به عملكرد كميته مديريت يكپارچه حوضه زاينده رود هم مي گويد: حاصل كار اين كميته يك طرح ٩ ماده اي بود كه دو تا سه سال پيش تصويب كردند. اگر اين طرح اجرا شده است بود، ما امروز اين وضع را نداشتيم. قوانيني كه به نفع مردم است با لاك پشت ابلاغ مي شود، ولي قانون هايي كه به نفع دولت است با سرعت فراصوت حركت مي كنند. اين وضع كشور ماست. بي لياقتي مديران را به گردن خشك سالي و ساير كشورها مي اندازيم، ولی جسارت نداريم به خاطر اشتباهاتمان از مردم عذر بخواهيم.

پيگيري مصوبات ٩ ماده اي در شوراي عالي آب

مهم ترين خواسته كشاورزان اين است كه اگر كم بارشي رخ مي دهد، همه فشار ناشي از آن را كشاورزان تحمل نكنند، زيرا نبود آب، امنيت اين شغل را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد. در كميته مديريت يكپارچه حوضه آبريز زاينده رود هم قرار بود دستگاه هاي دولتي متفاوت و ذي نفعان دور يك ميز جمع شوند تا براي كاهش منابع آبي در حوضه آبريز زاينده رود تدبيري بينديشند. حاصل اين هم انديشي ها نيز به شوراي عالي آب ارائه شد. مهرزاد احساني، مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی، در گفت وگو با «شرق» راجع به دلايل اجرائي نشدن مصوبات مورد اشاره كشاورزان توضيحاتي ارائه مي كند كه چندان براق نيست.

او مي گويد: در مورد ٩ ماده، بارها بحث و گفت وگو شده است هست. گزارش ها مرتبا در ارتباط با مصوبات ٩ماده اي دهمين جلسه شوراي عالي آب، در ارتباط با زاينده رود به مقامات مرتبط ارائه شده است هست. در بيست وچهارمين جلسه شوراي عالي آب نيز به ارزيابي نتايج مصوبات ٩ ماده اي جلسه دهم پرداخته شد كه ببينند نتيجه تصميمات چه شده است هست. در آن جلسه راجع به نارسايي ها توضيح داده شد.

احساني در پاسخ به اين پرسش كه آیا اين مصوبات اجرائي نشده و مشكل كار كجاست، توضيح قانع كننده اي به خبرنگار «شرق» ارائه نمي كند.

او راجع به حقابه كشاورزان ورزنه عنوان مي كند: وضعيت سد زاينده رود از نظر منابع آب در حدي است كه در طول مدت ٥٠ سال، اين وضعيت را تجربه نكرده هست. به همين دليل امكان تخصيص آب به كشاورزان ورزنه وجود ندارد.

مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی ادامه مي دهد: سال گذشته به اندازه اي كه سد آب داشت توانستيم آن را بين كشاورزان توزيع كنيم. در فلات مركزي در ١٠ سال گذشته دچار كم بارشي شده است ايم و اين مشمول بر حال زاينده رود هم مي شود. حوضه زاينده رود، حوضه اي است كه مشكلات ويژه اي دارد. در سنوات گذشته بارگذاري زيادي بيش از حد تاب آوري اين حوضه انجام شده است است.

در نتيجه كمبودها خود را بيشتر نشان مي دهند. او اضافه مي كند: كم كردن بارگذاري ها تقريبا عملي نيست، ولی مي توانيم بارگذاري ‎ها را متوقف كنيم و با توجه به برنامه هايي كه در دست اجرا داريم، زاينده رود را به صورت جاري ببينيم.

احساني در واكنش به بیانات نماينده كشاورزان راجع به انتقال آب سميرم به اصفهان براي تأمين نيازهاي اين استان تأكيد مي كند: پروژه هاي مختلفي در كشور در دست انجام هستند. آب سميرم اگرچه در مرزهاي سياسي اصفهان هست، ولی حوضه آبريز ديگري است و به حوضه زاينده رود ارتباطي ندارد. اين آب چه انتقال یافته بشود و چه نشود، به حال زاينده رود فرقي نمي كند.

به گفته او، تا افق ١٤٢٠ ميزان مصرف آب شرب حوضه زاينده رود به ٦٢٠ ميليون مترمكعب مي رسد. تا آن افق بيش از شش ميليون نفر در اين حوضه ساكن مي شوند. يكي از مشكلات و پيچيدگي هاي اين حوضه تأمين آب شرب شهرهايي مثل كاشان و بن-بروجن است.

مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی مي گويد: در اين حوضه درحال حاضر مصرف آب ٤٠٠ ميليون مترمكعب در سال است و ذخيره سد زاينده رود ١٣٤ ميليون مترمكعب است كه در طول سال آب شرب مورد نياز مردم را تأمين مي كند.

شرق/ليلا مرگن

واژه های کلیدی: منابع | انتقال | مصوبات | اصفهان | اعتراضات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog